+48 (22) 250 18 39 Pn. – Pt. 8:30 – 16:30

Potwierdzenia sald

Potwierdzenia sald prosimy wysyłać do księgowości na adres siedziby Spółki w Warszawie


Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591, podlegamy rewizji finansowej, a nasze sprawozdania finansowe badane są przez biegłych rewidentów. Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki lub podmiotów z Grupy Kapitałowej albo jednostki organizacyjnej Spółki: Emilian Kołodziej, Prezes Zarządu.

Dodatkowo Dyrektorzy Pionów i Obszarów Biznesowych, którym Zarząd udzielił pełnomocnictwa do określonych czynności w imieniu Spółki lub podmiotów z GK albo jednostki organizacyjnej Spółki.