+48 (22) 250 18 39 Pn. – Pt. 8:30 – 16:30

Liderzy

Kierownictwo firmy tworzy zarząd oraz dyrektorzy zarządzający, którzy ją reprezentują i realizują jej strategię rozwoju i budowy wartości. Zarząd sprawuje nadzór nad efektywnością operacyjną Spółki, współpracą z klientami i dostawcami oraz umacnianiem pozycji rynkowej. Poniżej prezentujemy osoby zarządzające.


Emilian Kołodziej – Prezes
Zarządu
Doradztwo strategiczne i prawne, badania i rozwój, PPP, fuzje i przejęcia
Ewa Kamińska – Dyrektor Zarządzający
Zamówienia publiczne i procesy zakupowe, organizacja wewnętrzna i relacje z kontrahentami
Jakub Wróblewski – Kierownik Projektów
Badania i rozwój, ewaluacja, rynek samorządowy, badania gospodarki