+48 (22) 250 18 39 Pn. – Pt. 8:30 – 16:30

Dr Olga Czeranowska


Absolwentka Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Historycznym z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Obroniła pracę doktorską „Prestiż zawodowy w perspektywie indywidulnej” uzyskując stopnień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia. Związana naukowo z Sekcją Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i obszarach dotyczących socjologii pracy, badaniach migracyjnych oraz gender studies. Autorka licznych artykułów naukowych oraz rozdziałów w monografiach. Ekspert specjalizujący się w metodologii badań społecznych (ilościowych oraz jakościowych). Posiada ugruntowane doświadczenie w projektowaniu badań (metodologie i podejście logiczne do ewaluacji) a także w zarządzaniu projektami badawczymi. Interesuje się nauką języków obcych oraz fotografią. W ramach IBC GROUP Central Europe Holding S.A. odpowiada jako Kierownik Projektów za projektowanie, planowanie i zarządzanie prowadzonymi badaniami w sektorze publicznym.
 

Dr Olga Czeranowska – Kierownik Projektów 

Obszary praktyki:

Badania i rozwój, ewaluacja, badania społeczne, rynek pracy

Poznaj inne osoby zarządzające