+48 (22) 250 18 39 Pn. – Pt. 8:30 – 16:30

Przewagi konkurencyjne

U podstaw przewag konkurencyjnych IBC GROUP Central Europe Holding S.A. leży przede wszystkim posiadanie własnych autorskich narzędzi, jak również dobry dostęp do źródeł finansowania.


Spółka oferuje efektywne terminy realizacji kontraktów, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług i wytwarzanych rezultatów. Doświadczenie zbudowane na gruncie realizacji ponad 500 różnej skali projektów w ostatnim piętnastoleciu, pozwala IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zarządzać dużymi kontraktami oraz wprowadzać innowacyjne rozwiązania projektowe. Spółka ponadto dywersyfikuje działalność, co umożliwia pełne i ciągłe wykorzystywanie posiadanego potencjału realizacyjnego. Spółka dysponuje również bogatym wyposażeniem technicznym, prawem własności do wszystkich środków trwałych. Posiada również własne zaplecze typu help-desk, co zapewnia sprawność realizowanych umów (szczególnie długoterminowych).